Vaaliteemat

Haluan edistää järkevää maahanmuuttoa, jossa otetaan huomioon Suomen etu ja kaikista eniten apua tarvitsevat. Maahanmuutosta tulee pystyä käymään tosiasioihin perustuvaa kiihkotonta keskustelua. Järkevä keskustelu maahanmuutosta tarkoittaa myös sitä, että sen eri muodoista keskustellaan erikseen. Mielestäni Suomen ei tule laittaa rajoja kiinni, vaan panostaa hallittuun maahanmuuttoon.

Yritystukijärjestelmälle tulee tehdä täysi remontti. Ympäristölle ja ilmastolle haitalliset yritystuet tulee karsia pois. Tulevaisuudessa yritystuet tulee kohdistaa pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseen sekä kestävän kehityksen tukemiseen eri aloilla.

Ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen on yksi sukupolvemme suurimmista haasteista. Tarvitaan huomattavasti lisää investointeja uusiin teknologioihin ja tapoihin. Kehittyvien väkirikkaiden maiden tulee olla ilmastotyön keskiössä. Näiden maiden kehityksen tukeminen vähäpäästöisiksi yhteiskunniksi ilmastorahoituksen avulla on ratkaisevaa. Ilmastotyön tulee olla moniuloitteista ja osa siihen suunnatuista varoista tulee ohjata kansalaisjärjestöille, joilla on oma tärkeä roolinsa etenkin ruohonjuuritasolla.

Haluan kampanjateemojeni lisäksi tuoda vielä esille näkökulmia Suomen yhteiskunnan kehittämisestä. Hyvinvointivaltio on ollut Suomen menestyksen perusta eikä sitä tule ajaa alas, mutta sitäkin pitää uskaltaa uudistaa. Sosiaaliturva tulee uudistaa sellaiseksi, että yhteiskunnassamme kaikki niin opiskelijat, yrittäjät, eläkeläiset kuin palkansaajat ovat tasa-arvoisessa asemassa. Työ on hyvinvointivaltion tukipilari, ja siksi tuki- ja koulutuspolitiikka tulee rakentaa sellaisiksi, että ne kannustavat ja edistävät työllistymistä. Haluan olla rakentamassa Suomea, jossa kaikkien on mahdollista menestyä, ja epäonnistuessa yrittää uudestaan.