Olen lähtenyt politiikkaan ja Liike Nytin matkaan, koska haluan olla uudistamassa politiikkaa ja yhteiskuntaa. Meillä on lähitulevaisuudessa edessämme suuria uudistuksia. Nykytilanteessa, jossa kansalaisten luottamus politiikkaa ja poliitikkoja kohtaan on ennätys alhaalla, on vaikea lähteä tekemään suuria kansalaisten jokapäiväiseen elämään vaikuttavia uudistuksia. Mikäli kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon ja tuleviin uudistuksiin ei lisätä, en usko, että uudistuksia saadaan tehtyä, koska kansalaiset eivät tule niitä hyväksymään.

Politiikan ongelma on se, että se tuntuu kansalaisille etäiseltä. Politiikasta on muodustunut tietynlainen kupla, jossa pieni puolueiden johdosta, vaikutusvaltaisista etujärjestöistä ja talouselämän johdosta koostuva eliitti käy keskinäistä valtapeliä. Politiikassa tarvitaan suunnanmuutos. Demokratiaa tulee vahvistaa lisäämällä kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Yhteiskuntamme tarvitsee enemmän aitoa vuorovaikutusta päättäjien ja kansalaisten välillä. Nykyteknologian avulla tämä kaikki on mahdollista toteuttaa.

Uskon, että Liike Nytin tavoite uudistaa poliittista päätöksentekoa on vastaus politiikan ja kansalaisten välisen kuilun kuromiseen. Haluan olla mukana tekemässä politiikkaa tavalla, jolla voidaan palauttaa kansalaisten luottamusta ja kiinnostusta politiikkaan. Lisäksi, minulle on erityisen tärkeää olla mukana edistämässä asiapitoista ja yli ideologisten rajojen käytävää rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua.

Lähde seuraamaan matkaani Arkadianmäelle. Tulen kirjoittamaan paljon erityisesti liittyen vaaliteemoihini, koska haluan asiantuntevasti avata ajamani asiat, jotta on kaikille selvää mitä asioita ajan. Sen voin jo tässä vaiheessa luvata, että äänestämällä minua saat aikaan muutosta, johon pystyt itse vaikuttamaan. Tehdään uudistuksia yhdessä päättämällä!